Utbildarna Väst AB säljer säkerhetsprodukter, konsulttjänster och utbildningstjänster.
Våra produkter och tjänster kan köpas av privatpersoner, företag och offentlig sektor. 

Ansvar

Utbildarna Väst AB ansvarar för:
– Registrering av kursdeltagarna när så behövs hos berörd myndighet eller organisation.
– Att ge ut deltagarintyg när så behövs.
– Att förse deltagare med aktuell kurslitteratur.
– Att förse deltagare med kursmaterial.
– Att förse deltagare med lunch och fika hos oss om inget annat överenskommits.
– Att jobba på ett miljömedvetet sätt.

Kunden ansvarar för:
– Att informera oss vid behov av alternativ kost.
– Att ta med sig legitimation.
– Att ta med sig intyg när så behövs, exempelvis ett ADR-intyg som behöver förnyas.
– Att ta med sig skyddskläder när så behövs.
– Att komma i tid och delta i hela utbildningen.

Bokning
Våra kurser bokar ni på hemsidan under fliken bokning. Det går även bra att boka på telefon och e-post. Hittar ni inga planerade kurstider eller har önskemål om andra tider så kontakta oss för upplägg.

Bokningsregler
– Deltagare under 18 år måste ha målsmans/förmyndares godkännande.
– Platserna är av pedagogiska skäl begränsade på våra kurser och behandlas efter den ordning bokningen kommer in till oss.
– Bokningsbekräftelse skickas till angiven e-postadress och är bindande.

Avbokning
– All avbokning skall ske via e-post.
– Avbokning måste ske senast 7 dagar innan kursstart för att inte debiteras.
– Vid sjukdom erbjuder vi kostnadsfri ombokning mot uppvisat läkarintyg.
– Vid förhinder kan deltagaren överlåta sin plats till någon annan inom verksamheten.
– Vi förhåller oss rätten att ställa in en kurs vid för lågt deltagarantal eller p.g.a. sjuk lärare.
– Bekräftelse på avbokning skickas till angiven e-postadress.
– Vid eventuell inställd kurs sker en återbetalning av alla inbetalda avgifter. Återbetalning sker till den som betalt kursen.
Ersättningar därutöver betalas ej.

Priser
Avgiften för respektive kurs finns angiven på sidan utbildningar.
Moms tillkommer på alla priser.

Betalning
Rätt fakturaadress krävs vid anmälan.
Om fakturauppgifterna måste kompletteras tillkommer en administrationskostnad på 200 kr.
Vid köp av kurser: Betalningsvillkor 30 dagar om inte annat överenskommits för företag. Gäller ej privatpersoner.
Vid köp av produkter: Först när varan är betald kan produkten skickas till kunden.
Vid utebliven alternativt försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt ränta enligt Svensk räntelag.