Hyr lärare hos oss!

Vi hyr ut våra lärare till gymnasieskolor, vuxenutbildningen och andra utbildningsanordnare för både korta och längre uppdrag.

Alla våra lärare har mångårig erfarenhet inom sitt undervisningsområde och kan också hyras in för andra uppdrag exempelvis tester, uppvisningar, event och mässor.

Vänligen kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Säkerhetsrådgivare ADR

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). Där anges bland annat att den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport. I 3 § LFG anges att med transport avses förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Vi är godkända säkerhetsrådgivare av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och hjälper er med aktuell lagstiftning. Vänligen kontakta oss för mer information och en kostnadsfri offert.

Bemanning

Vi kan hjälpa till med bemanning inom transportbranschen. Yrkesförarna har YKB, ADR, Digitalt förarkort och truckkort. Transporterna utförs av erfarna förare på ett miljövänligt och säkert sätt efter gällande lagar och regler.