Mer information kommer inom kort.

Kontakta oss om du vill veta mer.

I denna kurs kan man genomföra teoridelen online för trucktyp A + B.
Praktisk körning tillkommer.