Batteriet kan leverera över 200 stötar och övervaka i minst 4 timmar. Batteriet behöver inte bytas efter användning per automatik, men man bör ta hänsyn till hur mycket det används.

Hjärtstartaren varnar när batteriet behöver bytas.

  • Standbytid: 4 år
  • Typ: Litiummangandioxid
  • Flergångs: Ja
  • Kapacitet: 200 stötar eller 4 timmars övervakning
  • Laddningsbart: Nej
  • Pris 2 300 kr + moms.