Boken ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transport av farligt gods.

Handboken är i första hand avsedd för den som ska utbilda sig till förare av fordon eller transportenheter som medför farligt gods. I boken beskrivs innehållet i utbildningen, lagar och föreskrifter samt bakgrund till bestämmelserna på området.

Här redogörs också för ansvarsförhållanden, godsets indelning i olika faroklasser, transporthandlingar, allmänna transportbestämmelser, undantagsbestämmelser samt särskilda bestämmelser för de olika klasserna.
Det finns även en ämneslista över de flesta kemiska benämningar som tilldelats UN-nummer.

Priser
ADR Styckegods 350 kr
ADR Tanktransporter 350 kr