Som hjälp vid en olycka eller ett tillbud ska skriftliga instruktioner medföras vid transport av farligt gods.
Krav på att medföra skriftliga instruktioner finns för både väg- och järnvägstransporter av farligt gods. Bestämmelser om skriftliga instruktioner finns i avsnitt 5.4.3 i del 5 i ADR-S respektive RID-S.
Dessa kallades tidigare transportkort.

Ladda hem skriftliga instruktioner gratis genom att klicka här.

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/farligt_gods/Skriftliga%20instruktioner%20enligt%20ADR%202017.pdf